30 C
Samut Prakan
Friday, July 19, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

ศูนย์พัฒนาการเมือง สป. จัดรู้ทันกลโกง อาชญากรรมออนไลน์  

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม รู้ทันภัยกลโกงอาชญากรรมออนไลน์  ปกป้องความเสียหายตนเองคนรอบข้าง

มื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายชะอุ่ม  แตงโสภา นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นประธานเปิดการประชุม การเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หัวข้อ รู้ทันกลโกงภัยอาชญากรรมออนไลน์  ปกป้องตนเองคนรอบ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ วิทยากร พล.ต.ต.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย อย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เป็นรูปแบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้พื้นฐานด้านความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างครบครัน ความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายดาย ด้วยการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้คนในสังคมต้องใช้ชีวิตควบคู่ระหว่างโลกดิจิทัลและโลกความจริง

ปัญหาทีทุกคนประสบอยู่ขณะนี้คือการสื่อสารที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางดำเนินการเพื่อหลอกลวง ทำให้มีผลกระทบกับผู้ที่รู้ไม่เท่าทั้น เกิดเทคนิคหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ทำเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก บางครั้งผู้ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเกิดความเครียด สิ้นเนื้อประดาตัวมีการอัตกรรมวิบาตตนเองสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดโครงการ ถึงเวลาเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รู้เท่าทัน กลโกงทุกรูปแบบ ทั้งมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกยุคใหม่ สามารถนำไปบอกกล่าวกับผู้คนรอบข้างไม่ให้ถูกหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพ

ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การบรรยายของท่านวิทยากรคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการวางพานพุ่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในวโรกาสครบ 72 พรรษาด้วย.

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด