30 C
Samut Prakan
Friday, July 19, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วม เอกชน มอบบ้าน นักเรียนกลุ่มผู้เปราะบาง

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วม ภาคเอกชน จัดพิธีรับและส่งมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนป้อมพระจุล ตามโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สร้างบ้าน สร้างฝัน สร้างชีวิต 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 นาย สมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับและส่งมอบบ้านให้ คุณยายบังอร นุสา บ้านเลขที่ 80 / 3 หมู่ 7 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  โดยมี นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้กล่าวถึงการจัดโครงการ 

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอพระสมุทรเจดีย์และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางจาก อำเภอพระประแดง ร่วมกันได้สำรวจและลงเยี่ยมครอบครัวนักเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นกลุ่มเปราะบาง เมื่อ เดือน มิถุนายน 2566 พบว่า มีเด็กนักเรียน จำนวน 4 คน ในครอบครัวคุณยายบังอร นุสา ที่ต้องรับผิดชอบ ประสบกับปัญหา ที่พักอาศัยชำรุด ทรุดโทรม มีสภาพบ้านที่เป็นโครงไม้ไผ่หลังคามุงด้วยตับจากสร้างมานานกว่า 25 ปี ทำให้ไม่สามารถจะพักอาศัยได้อย่างปลอดภัย รวมถึงขาดแคลนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางคณะได้ประสานผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น 

จากกรณีนี้ ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอพระสมุทรเจดีย์และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางจาก อำเภอพระประแดง จึงได้ดำเนินการปรึกษากับนายโชตพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อขอประสานความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้าน จึงเกิดโครงการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนหลังเดิมให้กับครอบครัวนักเรียน  โดยมีหน่วยงานองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุน อาทิเช่น หน่วยงานราชการ ได้แก่  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  พัฒนาสังคมศูนย์คนไร้ที่พึ่ง หน่วยงานท้องถิ่น สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น  สถานศึกษา และชุมชน 

ทั้งนี้เพื่อระดมในการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้นักเรียน ได้เริ่มทำตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัทน้ำมันพืชกุ๊ก จำกัด  บริษัท เคนแมกซ์ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน   การดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบบ้านให้กับคุณยายบังอร นุสา ต่อไป พร้อมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมกัน

 ขณะเดียวกัน สถาบันปัญญาภิวัฒน์  ได้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. คือเด็กหญิงธัญสิณี ชาวกรุง  และ เด็กหญิงณัฐธิดา มีสุข  โดยจะรับส่งให้เรียนถึงระดับปริญญาตรี

 

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด