31.2 C
Samut Prakan
Saturday, June 22, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

สสจ. สป.จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือกับภาคเครือข่าย จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67

          นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ บริการคลินิกเฉพาะทางตรวจคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยด้านสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ 26 คลินิก  อาทิ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการ ประกอบด้วย ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

          กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจรักษากับแพทย์เฉพาะทางเพิ่มการเข้าถึงการรับบริการของประชาชน โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบด้วยกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ การบำบัดรักษา การเฝ้าระวังปัญหาและการส่งต่อเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางพลีและอำเภอใกล้เคียง จะได้รับบริการคลินิกเฉพาะทางและได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเมือง

 

 

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด